top of page
  • Facebook
  • Instagram
Squares_with_Concentric_Circles.jpg

 Aplikovaná psychoterapie 

 a inovace v sociální práci 

Nová psychiatrická péče. Můžeš být u toho!

Univerzita Palackého v Olomouci – navazující magisterské studium

Chceš být blízko lidí a naučit se jim pomáhat?
Přitahuje tě psychoterapie a chceš pracovat v sociální sféře?
Zajímá tě klinická sociální práce a chceš si rozšířit svou specializaci?
Jsi bakalář oboru, se kterým nejsi spokojen?


Univerzita Palackého nabízí nový studijní program na pomezí sociální práce a psychoterapie. Přináší do českého prostředí něco zcela nového. Reaguje na probíhající změnu v psychiatrické péči, která je inspirovaná současným trendem ze zahraničí. Jde o změnu přístupu k člověku: staví na jeho jedinečnosti a snaze pomoci mu v jeho domácím prostředí. Máš možnost stát se součástí odborného týmu – sociálním pracovníkem nové generace.

Studovat lze prezenčně i kombinovaně. 

Tříleté navazující magisterské studium.

Nový program

Co budeš potřebovat

kruh3.jpg

Motivace

kruh1.jpg

Empatie

Bez-n%C3%A1zvu-5_edited.jpg

Kongruence

kruh4.jpg

Dovednosti

kruh2.jpg

Vědomosti

Naučíš se:

•    jak se starat o duševně nemocné

•    uplatňovat psychoterapii ve své práci
•    porozumíš kazuistikám a odborným diagnózám
•    odborníci z praxe tě naučí praktickou dovednost psychoterapeutických postupů
•    získáš přehled v nových trendech sociální práce
•    do tvého slovníku začnou patřit výrazy jako intervize, supervize a mentoring
•    odborník z terénu tě naučí praktickou i odbornou účinnou intervenci
•    naučíš se analyzovat potřeby klientů tak, aby intervence byla cílená na tyto potřeby
•    nahlédneš do oblasti zdravotnictví a psychologie 
•    zjistíš, jak úspěšně a efektivně vést sociální instituce a týmy
•    naučíš se terapeuticky pracovat se skupinou
 

Kromě toho, že po třech letech studia budeš moci pracovat na všech pozicích sociálního pracovníka, můžeš se s čistým svědomím a hlubokými znalostmi věnovat i klinické sociální práci. Získaná nadstandardní kvalifikace ti umožní stát se žádaným pracovníkem multidisciplinárního týmu v sociálních a zdravotnických organizacích. 

Jaké bude studium?
Squares_with_Concentric_Circles.jpg

Sociální služby 2.0

Jaké bude studium?

 

V průběhu studia si můžeš zvolit specializaci – buď Aplikovanou psychoterapii, nebo Inovaci a řízení v sociální práci. V obou případech se tě bude týkat společný základ – předměty, díky kterým získáš kvalifikaci pro práci sociálního pracovníka. 

 

Předměty, na které se (mimo jiné) můžeš těšit:

  • komunikační dovednosti

  • psychoterapie a poradenství

  • psychosomatika

  • klinická sociální práce

  • psychologická první pomoc

 

 

Během studia tě čeká také řada praxí a stáží. 

spatenkovaww_edited.jpg

Naděžda Špatenková

psycholožka

Je to program pro ty, kteří chtějí efektivně pomáhat lidem a podílet se na budování vlídnějšího a celistvějšího obrazu světa.

krylww_edited.jpg

Michal Kryl

psychiatr

Odborný sociální pracovník je nesmírně důležitý pro novou koncepci psychiatrie v naší zemi.

kozaF_edited.jpg

Martin Fojtíček

zakladatel NO Ledovec, z.s. (na fotografii vpravo)

Program Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci mě nadchl! Předmět, s jehož výukou budu moci vypomáhat, se jmenuje Nové trendy v psychiatrii.

dekan_edited.jpg

Peter Tavel

profesor psychologie

Věřím, že novým programem přispějeme k rozvoji moderní psychiatrické péče a podpoříme psychosociální práci s holistickým pohledem na člověka.

Jaké budou přijímačky?

Jak budou vypadat přijímačky?

 

Máš ukončené vysokoškolské studium v kterémkoli typu studijního programu? Výborně! Pak se můžeš hlásit na náš nový program. Přijímací zkouška se skládá z ústního pohovoru z doporučené literatury: Nolen-Hoeksema, Susan, Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. vyd. 3., přeprac., Praha: Portál, 2012. Dále je to motivační dopis a případně doporučující dopis instituce, která poskytuje služby v jedné z následujících oblastí:

sociální služby, klinická nebo poradenská psychologie, psychoterapie, psychiatrie. Podrobnější informace k motivačnímu dopisu obdržíte v pozvánce k přijímací zkoušce.

Kontakt
bottom of page